SİZİ ARAYALIM
ANFRAGEN
DEMANDES
INQUIRIES
ЗАПРОСЫ

Kalite Politikamız | Kalite Güvencesi

ANASAYFA – KALİTE POLİTİKALARIMIZ – TS EN ISO/IEC 17020 KALİTE POLİTİKASI

Tüm Süreçlerimiz
Kalite Güvencesi Altında

TS EN ISO/IEC 17020 KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, zamanında, uygun fiyatla, arzu edilen nitelikte ve bağımsızlık, tarafsızlık, eşitlik, gizlilik ilkelerine bağlı kalarak hizmet sunmak,
• ISO/IEC 17020:2012 standardının gerektirdiği yasal, mevzuat şartlarına uygun şekilde faaliyetlerini sürdürmek,
• Tüm personelin görevlerini ISO/IEC 17020:2012 standardı çerçevesinde yürütmeleri için teknik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilmek açısından eğitimler düzenleyip tüm çalışanların katılımını sağlayarak “Biz» bilinciyle gelişimlerini takip etmek,
• Çalışanlar ve bölümler arasında iletişim, paylaşım ve dayanışmayı arttırarak örnek bir şirket kültürü yaratmak ve müşteri odaklı kalite anlayışını tüm organizasyona benimsetmek,
• Müşteri şartlarını doğru algılamak, bunu sağlayacak süreçleri doğru tanımlamak ve geliştirmek için yeterli sayıda yetkin muayene personeli istihdam etmek,
• Değişen pazar şartlarına ayak uydurmak ve gelişmeyi sağlamak için sürekli yeni hedefler belirlemek, gerekli yatırımları ve eğitimleri sağlayarak teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, hedeflere ulaşarak rekabet gücünü arttırmak,
• Tüm faaliyetlerimizde, çevre ve insan haklarına saygıdan ödün vermemek ve toplumsal hoşnutluğu, tüm kazançların üstünde bir değer olarak görmek,
• İş güvenliği konusunda tüm yasal yükümlülüklere uyarak, örnek uygulamalar oluşturmak,
• Dürüstlük ve tarafsızlık ilkesini ön planda tutarak oluşturduğu Kalite Politikasının uygulanmasını sağlayarak QCTURK’un dünyada güvenilirliği ve saygınlığıyla tanınan örnek bir muayene kuruluşu olmasını sağlamaktır.