SİZİ ARAYALIM
ANFRAGEN
DEMANDES
INQUIRIES
ЗАПРОСЫ

Kalite Politikamız | Kalite Güvencesi

ANASAYFA – KALİTE POLİTİKALARIMIZ – KALİTE POLİTİKAMIZ

Tüm Süreçlerimiz
Kalite Güvencesi Altında

KALİTE POLİTİKAMIZ

• Müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, zamanında, uygun fiyatla ve arzu edilen nitelikte ürün/hizmet sunarak marka bilinirliği oluşturmak, Müşterilerin şartlarını doğru algılamak, bunu sağlayacak süreçleri doğru tanımlamak ve geliştirmek,
• Çalışanlar ve bölümler arasında iletişim, paylaşım ve dayanışmayı arttırarak örnek bir şirket kültürü yaratmak ve müşteri odaklı kalite anlayışını tüm organizasyona benimsetmek,
• Tüm çalışanların katılımını sağlayarak “Biz» bilinciyle çalışmak, Personelimizin teknik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilmek açısından eğitimler düzenlemek ve gelişimlerini takip etmek,
• Sürekli gelişme için gerekli teknolojik yatırımları ve eğitimleri sağlayarak kalite sistemini ve üretim verimliliğini iyileştirilmesini sağlamak,
• Değişen Pazar şartlarına ayak uydurmak ve gelişmeyi sağlamak için sürekli yeni hedefler belirlemek, hedeflere ulaşarak rekabet gücünü arttırmak,
• Üretim yöntemlerimizi, müşterilerimize uygulama kolaylığı sağlamak amacı ile sürekli yenilemek ve geliştirmek, İşimizin gerektirdiği yasal, mevzuat ve standart şartlarına uygun şekilde faaliyetlerimizi sürdürmek
• Oluşturduğumuz Kalite Politikasının uygulanmasını sağlamak ve Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmektir.