SİZİ ARAYALIM
ANFRAGEN
DEMANDES
INQUIRIES
ЗАПРОСЫ

Kalite Güvence, Kalite Güvence Denetimi ve Belgesi

ANASAYFASERVİSLERİMİZ – KALİTE GÜVENCE

Hata Önlemede
Standartların Gücü

KALİTE GÜVENCE

“Kalite Güvence” ve “Kalite Kontrol” terimleri genellikle bir hizmet veya ürünün kalitesini sağlama yollarını ifade etmek için birbirlerinin yerine kullanılsa da farklı anlamları vardır.

Kalite güvence; bir ürün, hizmet veya faaliyet için gerekliliklerin ve hedeflerin yerine getirilmesi amacıyla bir kalite sisteminde uygulanan idari ve prosedürel faaliyetleri içerir.

Kalite güvence; sistematik ölçüm, bir standartla karşılaştırma, süreçlerin izlenmesi ve hata önleme sağlayan ilişkili bir geri besleme döngüsüdür.

QCTurk olarak bu döngüyü inceleyerek uygulama sonuçlarına ve gelişimine bakıp tedarikçide kurulu kalite sisteminin mevcudiyeti hakkında müşterilerimize rapor hazırlıyor, projelerde kullanılacak kalite sisteminin istenen şartlara uygunluğunu denetliyoruz.

KAYNAKLI İMALAT İŞLERİNDE KALİTE GÜVENCE UYGULAMALARIMIZ

 • Üreticinin, müşteri tarafından verilen proje için uygun sertifikalara sahip olup olmadığının kontrolünün yapılmasını,
 • Üreticinin sahip olduğu kaynakçı ve kaynak operatörlerinin EN 9606 ve EN 14732’e göre sertifikalı olup olmadığının kontrolünün yapılmasını,
 • EN ISO 15614’e göre Kaynak Prosedürü (PQR) (Ayrıca EN ISO 15607, 15610, 15611, 15612, 15613) ve EN ISO 15609’e göre Kaynak Yöntem Şartnamesi (WPS) standartlarına uygunluk kontrolünün yapılmasını,
 • EN ISO 9712’e göre tahribatsız muayene personelinin sertifikasının kontrolünün yapılmasını,
 • İmalat süresince kullanılacak ekipmanların standartlara uygun şekilde kalibrasyonlarının yapılmasını,
 • Alınan hammaddelerin projeye uygun kalitede imalat sahasına gelip gelmediğinin kontrolünün yapılmasını,
 • İmalatta kullanılan sarf malzemelerin sertifikalarından WPS ve PQR‘da geçen malzemelere uygun olup olmadığının kontrolünü,
 • İmalatta kullanılan boya malzemelerinin sözleşmede geçen boya sistemi ile uyumunun kontrolünü,
 • Sözleşme gereği montaj için gerekli olan malzemelerin kaplama şekli, kalitesi vb. durumların kontrolünü,
 • Proje bitiminde ya da anlaşılan hak edişe göre hazırlanan dokümanların kontrolünü sağlıyoruz.

DÖKÜM PARÇALARDA KALİTE GÜVENCE UYGULAMALARIMIZ

 • ISO 9001 sertifikası ve laboratuvar ekipmanların kalibrasyonunun kontrolünü,
 • Malzemelerin standarda uygun kimyasal kompozisyona sahip olup olmadığının kontrolünü,
 • Çekme, akma, sertlik gibi değerlerin standarda uygunluğunun kontrolünü,
 • EN ISO 9712’e göre tahribatsız muayene personelinin sertifikasının kontrolünü,
 • Üreticinin sahip olduğu kaynakçıların ve kaynak operatörlerinin EN 9606 göre sertifikalı olup olmadığının kontrolünü,
 • EN ISO 11970’e göre Çelik Dökümlerin Kaynak İşlemleri için Kaynak Prosedür uygunluk kontrolünün yapılmasını,
 • Isıl işlem sonrası ısıl işlem raporunun, sertlik test raporlarının kontrolünü ve ardından tahribatsız muayene testlerinin kontrolünü,
 • Proje bitiminde ya da anlaşılan hak edişe göre hazırlanan dokümanların kontrolünü sağlıyoruz.

TÜM SERVİSLERİMİZ

KALİTE
KONTROL

KALİTE
GÜVENCE

BOYA
DENETİMLERİ

KALİTE
KONTROL
KALİTE
GÜVENCE
BOYA
DENETİMLERİ

KAYNAK
KOORDİNASYONU

KAYNAK
KOORDİNASYONU