SİZİ ARAYALIM
ANFRAGEN
DEMANDES
INQUIRIES
ЗАПРОСЫ

Niyet Beyanı | Denetim Hizmetleri

ANASAYFA – KALİTE POLİTİKALARIMIZ – NİYET BEYANI

İş Güvenliği
1.Önceliğimiz

QCTURK NİYET BEYANI

QCTURK Üst Yönetim olarak;

• “TS EN ISO/IEC 17020” standardı çerçevesinde sunacağımız tüm muayene faaliyetlerini Gizlilik, Bağımsızlık ve Tarafsızlık ilkesine uygun bir şekilde yürüteceğimizi,
• Tüm müşterilerimize eşit mesafede; coğrafi bölge, sosyal çevre ve siyasal yaklaşımlar açısından hiçbir fark gözetmeksizin adil bir hizmet vereceğimizi,
• Faaliyetlerimizi etkileyebilecek bütün personelin, içeriden veya dışarıdan, tarafsızlığını tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara maruz kalmasına ve denetçilerimizin kararını etkilemesine izin vermeyeceğimizi,
• Herhangi bir kurum, kuruluş veya müşterimizle aramızda tarafsızlığımızı etkileyecek mali, ticari, müşteri yönlendirme veya çıkar amaçlı bir ilişki içinde bulunmayacağımızı,
• Tüm muayene faaliyetlerimizde, tarafsızlığı bozabilecek tehditleri tespitte bulunacağımızı ve bunları tarafsızlık risk değerlendirmelerimizle analiz edip sürekli iyileştirme faaliyetlerine devam edeceğimizi,
• Çalışanlarımızın muayene hizmetinden faydalanan kişi/kuruluş ile son iki yıl içinde ve/veya sürmekte olan ticari veya herhangi bir çıkar ilişkisi veya akrabalık vb. bir ilişki olması durumunda ilgili çalışana bu süreçte görev vermeyeceğimizi,
• Tam bağımsızlık ve tarafsızlığı etkilememek için finansal konuları, muayene faaliyetlerinden ayrı yürüteceğimizi,
• Yapılan muayene faaliyetlerinde tarafsızlığımızı etkileyen herhangi bir hususun tespit edilmesi halinde muayene faaliyetlerinin tekrar gerçekleştirileceğimizi,
• Üçüncü şahıslara karşı hizmet verdiğimiz kurumların tüm bilgi ve kararlarını gizli tutacağımızı

Kabul, beyan ve taahhüt ederiz.