SİZİ ARAYALIM
ANFRAGEN
DEMANDES
INQUIRIES
ЗАПРОСЫ

İSG ve Çevre Politikamız | Denetim Hizmetleri

ANASAYFA – KALİTE POLİTİKALARIMIZ – İSG VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevreye ve İş Güvenliğine
Duyarlı Yaklaşımlar

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

• Tüm çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize, faaliyetimiz kapsamında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı gereken
eğitimi vermek,
• Faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durumlara ve kazalara karşı risk değerlendirmelerini yapmak ve önleyici
olacak hiçbir aktiviteden kaçınmamak,
• Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak
kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek,
• Çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak, faaliyetlerimiz kapsamında ilgili mevzuat ve şartlara uymak,
• Tüm faaliyetlerimizde, çevre ve insan haklarına saygıdan ödün vermemek ve toplumsal hoşnutluğu, tüm
kazançların üstünde bir değer olarak görmek,
• Çalışanların ve çalışan temsilcisinin fikir ve önerilerinin önemsenmesi ve bu konudaki faaliyetlerden kaçınılmamak,
• Müşterilerimize karşı özverili olmak suretiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve firmamıza duyulan
güveni muhafaza etmek,