SİZİ ARAYALIM
ANFRAGEN
DEMANDES
INQUIRIES
ЗАПРОСЫ

Kalite Kontrol, Kalite Kontrol Danışmanlığı

ANASAYFASERVİSLERİMİZ – KALİTE KONTROL

İmalat Süreçleri
Kontrol Altında

KALİTE KONTROL

Müşteriye ulaşan nihai ürünün istenen kalitede ve ölçüde olmamasının nelere mal olabileceğini gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla, QCTurk olarak kalite kontrol konusuna çok önem veriyoruz. Konusunda uzman, farklı birçok sektörde tecrübe edinmiş mühendislerimizle kalite planlarına uygun olarak imalat sürecinin başından sonuna kadar her aşamayı kontrol ediyoruz. Bu kontrolleri raporlayarak hem müşterinin sipariş verdiği ürünün şartnameye uygunluğunun kontrolünü hem de imalat sürecini takip ederek siparişin zamanında teslim edilmesini sağlıyoruz.

Sizlere bağımsız – tarafsız  ve TS EN ISO/IEC 17020 A tipi Akredite Muayene kuruluşu olarak hizmet vermek için denetim sürecini tamamlamış olup, belgelendirme süreci içinde bulunmaktayız.

KAYNAKLI İMALATTA KALİTE KONTROL

Kalite kontrol, üretimin en başında malzeme girdisiyle başlar ve proses boyunca devam eder. QCTurk olarak malzeme izlenebilirliğini, kesim ve kaynak takibini, kaynakçıların, kullandıkları malzemenin ve uygun kaynak yönteminin kontrolünü, yapılan kaynağın standarda uygunluğunu, gerekiyorsa tahribatsız muayenesini, boyutların kontrolünü, kumlama öncesi temizliğin ve sonrası yüzey pürüzlülüğünün kontrolünü, boya şartlarını ve boyama sonrası standarda uygunluğunu kontrol ediyoruz. Müşterilerimize, şartnamelerine uygun imalat yapıldığını raporluyor ve içlerinin rahat olmasını sağlıyoruz.

Kaynaklı imalat işlerinde kalite kontrol uygulamalarımız:

 • EN 8501’e göre kum grid oranı ve kalitesine göre kontrolünün yapılmasını,
 • Proje ITP’sine göre kaynak öncesi imalatı yapılan parçanın, projeye göre part-list kontrolü, kaynak ağzı kontrolü, ölçü kontrolü gibi ön imalat kontrollerinin yapılmasını,
 • Proje ITP’sine göre verilen standartlara ya da proje şartnamesine göre verilen bilgilere göre kaynak görsel kontrolü ve ölçü kontrolünün yapılmasını,
 • İmalatta yapılması gereken parçaların yüzey toleranslarının kontrolünün ve yüzey işlemeleri olan parçaların planlanmasının takibinin yapılmasını,
 • Tahribatsız test (NDT) uygulaması olarak proje şartnamesinde belirtilen oranlarda görsel, ultrasonik, magnetik partikül, penetrant ve radyografik test nezaret edilmesini ve kontrol edilmesini,
 • Müşterinin belirlediği boya sistemine uygun boyaların kullanımı ve ortam koşullarının incelenmesini,
 • Müşterinin kabul ettiği prosedüre ya da yayınladığı prosedüre göre paketleme işlerinin kontrolünün yapılmasını sağlıyoruz.

DÖKÜM PARÇALARDA KALİTE KONTROL

Özellikle çelik döküm parçaların kalite kontrolünde uzmanlaşmış çalışanlarımızla döküm parçalarınızı güvene alıyoruz. Başından sonuna, kalıplamadan ısıl işleme, mekanik testlerinin yapılmasından sertliğine, kaynak tamiratının yapılmasına ve sonucuna, ön ve finiş işlemenin yapılmasına gözetmenlik yapıyor, şartnamenize uygun kalitede ve çiziminize uygun ölçüde size sevk edilmesini sağlıyoruz. Böylelikle müşterilerimizi, uymayan yedek parçanın monte edilmemesinden doğan süre kayıplarından ya da çalışma ömrünün kısalığından dolayı oluşan üretim kayıplardan kurtarıyoruz.

Döküm parçalarda kalite kontrol uygulamalarımız:

 • Malzemenin son aşamada hatasız olmasını garantilemek için yapılan ara kontroller sırasında tahribatsız muayene testleriyle malzemenin dışında ve içinde standartlara uygun olmayan belirtilerin olup olmadığının ve ölçüm kontrolünün yapılmasını,
 • İmalat süresince kullanılacak ekipmanların standartlara uygun şekilde kalibrasyonlarının kontrolünün, talaşlı işlem sonrası ölçüm kontrolünün ve tahribatsız testlerin yapılmasını,
 • Müşterinin belirlediği boya sistemine uygun boyaların kullanımının ve ortam koşullarının incelenmesini,
 • Müşterinin kabul ettiği prosedüre ya da yayınladığı prosedüre göre paketleme işlerinin yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlıyoruz.

TÜM SERVİSLERİMİZ

KALİTE
KONTROL

KALİTE
GÜVENCE

BOYA
DENETİMLERİ

KALİTE
KONTROL
KALİTE
GÜVENCE
BOYA
DENETİMLERİ

KAYNAK
KOORDİNASYONU

KAYNAK
KOORDİNASYONU