Şili – Yarı Mobil Kırıcı

 • Müşterinin muayene ve test planına göre müşteri kalite gereksinimlerinin karşılanması ve açıklanması.
 • Gelen malzemeden son ürüne kadar tüm aşamaların kontrolü.
 • Müşterinin prosedürüne göre malzeme laminasyon testinin tanıklığı.
 • Z-testi istenen malzeme gruplarının takibi ve raporların incelenmesi.
 • EN ISO 9013 :2017’ye göre kesme ve delme işlemleri denetimleri.
 • Müşterinin talebine uygun olarak EN ISO 13920-B’ye göre montaj sırasında kaynak öncesi parçaların boyutsal kontrolü
 • Besleme Ünitesi, Kamyon Rampası, Ana Şasi gibi grupların yukarıda belirtilen boyut standardına göre montaj kontrol ve kabulü.
 • Parçaların kaynak pozisyonlarına, malzeme gruplarına vb. göre kaynakçı sertifikalarının, WPS & PQR’lerin kontrolü.
 • EN ISO 9692-1 & 2’ye göre kaynak ağzı hazırlıklarının muayenesi.
 • Onaylı WPS’lere göre parça kaynağı sırasında kaynak parametrelerinin aralıklarla kontrol edilmesi ve eğer WPS’te belirtilmişse ön ısıtma kontrolleri.
 • Kaynak tamamlandıktan sonra, müşterinin prosedürüne uygun olarak EN ISO 5817-C’ye göre kaynaklı yerlerin görsel kontrolü.
 • EN ISO 11666 : 2018, EN ISO 17638 :2017 ve EN ISO 3452-1 :2021’e göre UT, MT ve PT gibi tüm NDT kontrollerinin şahitliği.
 • EN ISO 3452-1 :2021’e göre kumlanmış parçaların gözle muayenesi.
 • Boyama uygunluk testlerine şahitlik edilmesi; yüzey profili, yüzey temizliği, tuz testi, toz testi, pH testi, yaş film kalınlığı, kuru film kalınlığı, x ve çapraz kesim testleri.
 • Astar, ara kat ve son kat gibi her adımda boya görseli ve kalınlık kontrolü.
 • Tüm kaplama faaliyetlerinde kullanılan standart: EN ISO 12944
 • Çekme testi ile boya yapışmasının kontrol edilmesi için test plakasının hazırlanmasına ve teste şahitlik edilmesi.
 • Parçaların yüzey teslim şartlarında kullanılan standart TS EN 10163-1.
 • Nakliye sırasında herhangi bir zarar görmemesi için paketleme faaliyetlerini takip ve şahitlik edilmesi.
 • Boyut kontrol raporu, boya raporları, malzeme takip edilebiliriliği, malzeme sertifikaları, NDT raporları vb. içeren tüm belgelerin kontrol edilip imzalanması.

Gerçekleştirdiğimiz Diğer Projelerimiz